Ασφάλιση Μεταφοράς για Κύπρο

Ασφάλιση Μεταφοράς

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Όπως είναι γνωστό, σε όλες τις περιπτώσεις μετακίνησης εμπορευμάτων υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος ζημίας από απώλεια, καταστροφή, κλοπή, βύθιση, πρόσκρουση, ανατροπή και λοιπές μορφές ζημιών, που όμως μπορούν να προβλεφθούν με την ασφαλιστική κάλυψη. Κάτι που τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να γίνεται απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση μεταφοράς και από πρόσθετη υπηρεσία, έχει μετατραπεί σε άρρηκτο κομμάτι της ίδιας της μεταφοράς.

Παρά την λανθασμένη εντύπωση ότι η ασφάλεια αυξάνει το κόστος της μεταφοράς, στην πραγματικότητα το ποσοστό της ασφάλισης είναι μηδαμινό, μπροστά στην κάλυψη που παρέχει. Η εταιρία μας πιστεύει ότι, η ασφαλιστική κάλυψη προσδίδει μια αξιοπιστία στην μεταφορά και εξασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή αποζημίωσης, χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις, σε περίπτωση ζημίας. Επειδή ποτέ δεν είμαστε σίγουροι, καλύτερα να είμαστε εξασφαλισμένοι, αυτή είναι και η φιλοσοφία μας και για τον λόγο αυτό έχουμε σαν εταιρία καλυμμένη την αστική μας ευθύνη έναντι τρίτων (έναντι των πελατών μας) και αυτό προτείνουμε και στους ίδιους τους πελάτες μας. Εύκολα και ανέξοδα, μπορούμε να φροντίσουμε και για το δικό σας ασφαλιστήριο συμβόλαιο με αξιόπιστους ασφαλιστικούς οργανισμούς που εγγυημένα παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη για κάθε είδους μεταφορά.