Μεταφορά Ευπαθών στην Κύπρο

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ

Η μακρόχρονη εμπειρία στις μεταφορές αλλά και η συνεχόμενη εκπαίδευση του προσωπικού μας, έχουν καθιερώσει και πιστοποιήσει την μεταφορική εταιρία Cyprus Seaways στην μεταφορά επικίνδυνων φορτίων (dangerous goods IMO class – ADR) όπως χρώματα – εύφλεκτα είδη – χημικά – φάρμακα κ.α. Η ασφάλεια της μεταφοράς ειδικά τέτοιων φορτίων αποτελεί κύριο μέλημά μας.

Τα αγαθά που μπορούν να χαρακτηριστούν ως επικίνδυνα είναι πολλά. Επικίνδυνο, σε γενικές γραμμές όμως, μπορεί να χαρακτηριστεί οποιοδήποτε αγαθό μπορεί να βλάψει τον άνθρωπο ή το περιβάλλον. Αν δεν είστε σίγουροι αν η αποστολή σας κατατάσσεται σε αυτή την κατηγορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η Cyprus Seaways μπορεί να σας εξασφαλίσει την τήρηση όλων των κανονισμών που διέπουν την μεταφορά τέτοιων φορτίων. Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση μας στους νόμους που επηρεάζουν την κατηγοριοποίηση, τη συσκευασία και την επισήμανση των ειδικών φορτίων εγγυάται ότι το φορτίο σας θα φτάσει στον προορισμό του με απόλυτη συμμόρφωση σε αυτούς. Για να ενημερωθείτε για τυχόν περιορισμούς από τον νόμο στον τρόπο ή την ποσότητα μεταφοράς παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Άλλος ένας τύπος φορτίων που χρειάζονται ειδική μεταφορά είναι τα ογκώδη. Σε αυτή την περίπτωση είναι σημαντικό η εταιρία μεταφοράς να εκμηδενίσει τις πιθανότητες ζημιάς στο φορτίο. H Cyprus Seaways έχει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, γερανούς, ανυψωτικά μηχανήματα και την εμπειρία  για να φιλοξενεί σχεδόν οποιοδήποτε είδος φορτίου και οποιοδήποτε περιβάλλον φόρτωσης ή εκφόρτωσης.