Ψυχόμενες μεταφορές στην Κύπρο

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΨΥΓΕΙA – CONTAINERS

Το 2009 η Cyprus Seaways, μπαίνει δυναμικά στον χώρο των ψυγείων με 20’-40’-45’ ποδών θαλάμους Carrier Microlink 2i. Μέσα από την ψηφιακή παρακολούθηση της θερμοκρασίας, τον ειδικό εξοπλισμό αισθητήρων παρακολούθησης και καταγραφής των μεταβολών της θερμοκρασίας και το ειδικό σύστημα σήμανσης των παλετών, εξασφαλίζουμε την σωστή ψυχόμενη μεταφορά των αγαθών σας. Η Cyprus Seaways δίνει ιδιαίτερη σημασία στην καθαριότητα και υγιεινή των επιφανειών των μέσων μεταφοράς της. Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες του κάθε πελάτη ώστε μέσα από την οργάνωση, την συνέπεια, την επένδυση σε νέες τεχνολογίες, τον μηχανολογικό εξοπλισμό και τις υπερ-σύγχρονες υποδομές μας έχουμε καταφέρει να καθιερωθούμε στην συνείδηση των πελατών μας ως η κορυφαία εταιρία στη διανομή ψυχόμενων προϊόντων.