Αποθήκευση μεταφοράς για Κύπρο

Αποθηκεύσεις

Στη διάρκεια μίας μεταφοράς, είναι πολλές οι φορές που τα εμπορεύματα θα χρειαστεί να παραμείνουν σε μία αποθήκη για μικρό ή μεγάλο διάστημα, ανάλογα με την επιθυμία του πελάτη ή την ανάγκη για παραμονή μέχρι την ημέρα αναχώρησης του πλοίου.

Επίσης, τα εμπορεύματα που αφικνούνται από τρίτες χώρες – μη κοινοτικές – χρήζουν ανάγκης αποθήκευσης μέχρι τον εκτελωνισμό τους και την τελική παράδοση, ούτως ώστε η αποθήκευση να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση στα διάφορα στάδια της μεταφοράς και επομένως πολύ σημαντική για την κάθε μεταφορά. Εμείς από την άλλη πιστεύουμε ότι, η οργανωμένη αποθήκη είναι το άλφα και το ωμέγα, είναι ο σταθμός που πάντα πρέπει να βρίσκεται σε επαγρύπνηση για την διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της μεταφοράς.

Διαθέτουμε μια πλήρως εξοπλισμένη αποθήκη, με σύγχρονα ράφια που εξασφαλίζουν την μέγιστη χωρητικότητα, ανυψωτικά μηχανήματα, βιομηχανικές πόρτες ασφαλείας, σύστημα παρακολούθησης με καταγραφή 24 ώρες το 24ώρο και ιδιωτική φύλαξη που επεμβαίνει άμεσα σε περίπτωση συναγερμού και ειδοποιεί ταυτόχρονα και τις αστυνομικές αρχές.

Το δεύτερο κομμάτι που συμπληρώνει την αποθήκευση, είναι η παραλαβή και διανομή των εμπορευμάτων από και προς την αποθήκη, με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εκπαιδευμένο προσωπικό, που διασφαλίζουν την σωστή μετακίνηση, δίχως καθυστερήσεις και αναβολές.